Välkommen till Kalmarunionen

Kalmar slott
Ett möte om praktisk handläggning av prostatacancer och benign prostatahyperplasi.


Kalmarunionen 2021

Välkommen till Kalmarunionen måndag 30 Augusti till torsdag 2 September 2021 (vecka 35).

Nu kan du ansöka om en plats till Kalmarunionen!

Under tiden 12-30 april kommer ansökningstiden att vara öppen, se vidare information i pdf-filen:
Läs mer

Vi ses i Kalmar!


Kort sammanfattning av utbildningen

Kalmarunionen är ett sedan 1992 årligen återkommande möte för urologer med intresse av diagnostik och behandling av prostatas sjukdomar. Sedan 1998 har vi samarbetat med BUS (ST-sektionen inom Svensk Urologisk Förening, SUF) och målgruppen har varit ST-läkare med sina handledare. Mötet fokuserar på de kliniska problem som möter oss i vardagen på mottagningar och operationsavdelningar runt om i Sverige. Grundprinciper har genom åren varit att varva teori och praktik samt att aktivera kursdeltagarna.

Som praktiska moment ingår ultraljud prostata med biopsier under handledning samt demonstrationsoperationer. Stora delar av de teoretiska sessionerna ägnas åt diskussioner kring fall som deltagarna haft med sig. Sedan ett par år har vi även organiserade diskussioner för handledarna om handledarskap och ST-frågor. Utbildningen sträcker sig över två halvdagar och två heldagar. Sedan 2005 arrangeras mötet officiellt av SUF.Sponsorerupp