Välkommen till Kalmarunionen

Kalmar slott
Ett möte om praktisk handläggning av prostatacancer och benign prostatahyperplasi.


Kalmarunionen 2024

Kalmarunionen hålls den 26-29 augusti 2024.

Anmälan


Kort sammanfattning av utbildningen

Kalmarunionen är ett återkommande möte för urologer och företag med intresse av diagnostik och behandling av prostatas sjukdomar. Sedan 1998 har vi samarbetat med BUS och målgruppen har varit ST-läkare med sina handledare. Detta koncept har fallit synnerligen väl ut och vi ser i första hand att en ST läkare kommer tillsammans med sin handledare eller yngre specialist från samma klinik. Eftersom det kan medföra svårigheter när både ST-läkare och handledare vid samma enhet är lediga samtidigt, är även enskilda specialister och ST-läkare välkomna att söka.

Mötet fokuserar på de kliniska problem som möter oss i vardagen på mottagningar och operationsavdelningar runt om i Sverige. Grundprinciper har genom åren varit att varva teori och praktik samt att aktivera kursdeltagarna, se preliminärt program.

Stora delar av sessionerna ägnas åt diskussioner kring fall som deltagarna haft med sig. De ST-läkare som anmäler sig måste vara beredda att före sommaren skicka in ett fall i PowerPoint som ska redovisas vid mötet. Vi kommer att välja ut ST-läkare som ska förbereda fall hemma. Ytterligare ST-läkare kommer att få fall på plats i Kalmar, övriga Busar kommer också att få uppgifter.

Kort och gott kan sägas att mycket talar för att vi som träffas i Kalmar vecka 35 kommer att lära oss en hel del matnyttigt och dessutom ha trevligt medan vi gör det!


Sponsorerupp