Styrgruppen

Johan Brändstedt
Bitr. Överläkare
Urologiska kliniken
Skånes Universitetssjukhus
205 02 Malmö

Fredrik Stenmark
Överläkare
Specialist i allmänkirurgi och urologi
Urologsektionen, Kirurgkliniken
Länssjukhuset i Kalmar
391 85 KALMAR

Olof Gunnarsson
Överläkare
Specialist i allmänkirurgi och urologi
Urologsektionen, Kirurgkliniken
Länssjukhuset i Kalmar
391 85 KALMAR

Rebecka Godtman
Urolog
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 GÖTEBORGupp