Styrgruppen

Johan Brändstedt
Bitr. Överläkare
Urologiska kliniken
Skånes Universitetssjukhus
205 02 Malmö

Fredrik Stenmark
Överläkare
Specialist i allmänkirurgi och urologi
Urologsektionen, Kirurgkliniken
Länssjukhuset i Kalmar
391 85 KALMAR

Olof Gunnarsson
Överläkare
Specialist i allmänkirurgi och urologi
Urologsektionen, Kirurgkliniken
Länssjukhuset i Kalmar
391 85 KALMAR

Vedran Azinovic
Överläkare
Specialist i urologi
Urologsektionen, Kirurgkliniken
Länssjukhuset i Kalmar
391 85 KALMAR

Stefan Carlsson
Överläkare
ST-studierektor
Urologkliniken Karolinska
Universitetssjukhuset Solna
171 76 SOLNA

Maria Hermann
Urolog
Karolinska Universitetssjukhuset
141 57 HUDDINGEupp